Dyżury doradców ROWES dla organizacji pozarządowych i podmiotów ekonomii spolecznej

Data dodania: 20 września 2016

OŚRODEK WSPIERANIA INICJATYW SPOŁECZNYCH z Jaworzna

 

Zaprasza mysłowickie organizacje pozarządowe, podmioty ekonomii społecznej oraz wszystkie osoby zainteresowane zakładaniem/działalnością w tego typu podmiotach do Biura Stowarzyszenia Centrum Inicjatyw Społecznych Mysłowice, ul. Grunwaldzka 22.


Dyżurować tam będą doradcy i animatorzy Regionalnego Ośrodka Wspierania Ekonomii Społecznej – doświadczeni eksperci ds. ekonomii społecznej i wieloletni praktycy, reprezentujący Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych z Jaworzna.

 

Podczas dyżurów będzie można BEZPŁATNIE uzyskać podstawowe informacje na temat m.in.:

o zakładania i prowadzenia podmiotów ekonomii społecznej,
o pozyskiwania środków na działalność,
o opracowania projektów i przygotowania wniosków o dofinansowanie,
o zarządzania finansami w podmiotach ekonomii społecznej,
o sprawozdawczości w podmiotach ekonomii społecznej,
o zarządzania podmiotami ekonomii społecznej,
o tworzenia partnerstw lokalnych.


Terminy dyżurów:

Wrzesień 2016 r.
15.09.2016 r. – 13.00 – 15.00
22.09.2016 r. – 13.00 – 17.00
27.09.2016 r. – 9.00 – 12.00
29.09.2016 r. – 13.00 – 17.00

Październik, Listopad – 2016 r.
Każdy wtorek w godzinach od 9.00 do 12.00
Każdy czwartek w godzinach od 13.00 do 17.00

 

Ponadto Regionalny Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej oferuje:
1. Szkolenia dopasowane do potrzeb organizacji i grup inicjatywnych.
2. Doradztwo ogólne i specjalistyczne (w tym prawne, księgowe, marketingowe itp.).
3. Wizyty studyjne w najlepszych podmiotach ekonomii społecznej.
4. Pakiety rozwojowe dla ekonomizujących się organizacji.
5. Dotacje na utworzenie miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych.

 

Osoby zainteresowane zapraszamy w podanych godzinach lub prosimy o kontakt telefoniczny pod nr 32 615 09 78

Zapraszamy!

Projekt daje szansę na wsparcie i rozwój organizacji!

 

Zgłoszenia przyjmujemy od pn. do pt. w godz. 8.00 – 15.00
telefonicznie 32 615 09 78 lub 793-991-321 lub mailowo: owis@interia.eu

wejdź na www.es.owis.pl i przeczytaj aktualne informacje

 

Spotkanie organizowane w ramach projektu
pn. Regionalny Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej realizowane w partnerstwie:

 

Pełna treść zaproszenia dostępna jest tutaj: zaproszenie_myslowice___dyzury_2.doc

.

 

 

 


Powrót