Zapraszamy na dyżur doradcy i animatora w Biurze Stowarzyszenia CIS Mysłowice

Data dodania: 15 lipca 2016

Zapraszamy mysłowickie organizacje pozarządowe, podmioty ekonomii społecznej oraz wszystkie osoby zainteresowane zakładaniem/działalnością w tego typu podmiotach w dniach 20.07.16 r. w godz. od 10.00 do 13.00 oraz 27.07.16 r. w godz. od 15.00 do 18.00 do Biura Stowarzyszenia Centrum Inicjatyw Społecznych  Mysłowice, ul. Grunwaldzka 22.
Dyżurować tam będą doradcy i animatorzy Regionalnego Ośrodka Wspierania Ekonomii Społecznej – doświadczeni experci ds. ekonomii społecznej i wieloletni praktycy, reprezentujący Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych z Jaworzna.

Podczas dyżurów będzie można BEZPŁATNIE uzyskać podstawowe informacje na temat m.in.:
– zakładania i prowadzenia podmiotów ekonomii społecznej,
– pozyskiwania środków na działalność,
– opracowania projektów i przygotowania wniosków o dofinansowanie,
– zarządzania finansami w podmiotach ekonomii społecznej,
– sprawozdawczości w podmiotach ekonomii społecznej,
– zarządzania podmiotami ekonomii społecznej,
– tworzenia partnerstw lokalnych.
Ponadto Regionalny Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej oferuje:
1. Szkolenia dopasowane do potrzeb organizacji i grup inicjatywnych.
2. Doradztwo ogólne i specjalistyczne (w tym prawne, księgowe, marketingowe itp.).
3. Wizyty studyjne w najlepszych podmiotach ekonomii społecznej.
4. Pakiety rozwojowe dla ekonomizujących się organizacji.
5. Dotacje na utworzenie miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych.

Osoby zainteresowane zapraszamy w podanych godzinach lub prosimy o kontakt telefoniczny pod nr 32 615 09 78
Zapraszamy!


Powrót