Ogłoszenie

Data dodania: 21 stycznia 2016

Treść ogłoszenia:
Podaje się do publicznej wiadomości, że na podstawie postanowienia KA.VII NS-REJ.KRS/044298/15/627 Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 11.01.2016 r. wszczęta została likwidacja Stowarzyszenia Centrum Zdrowia i Edukacji, Pomoc Ofiarom Uzależnień "Parasol" z siedzibą w Mysłowicach, ul. Grunwaldzka 22, 41-400 Mysłowice.


Na mocy powyższego postanowienia likwidatorem Stowarzyszenia została Aneta Wyrzycka.


Planowany termin zakończenia postępowania likwidacyjnego: kwiecień 2016.


Powrót