W Mysłowicach powstanie Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego

Data dodania: 15 grudnia 2015

Mysłowicki magistrat zacieśnia współpracę z organizacjami pozarządowymi i powołuje Powiatową Radę Pożytku Publicznego. Ten organ doradczy rozpocznie swoją działalność w pierwszej połowie lutego przyszłego roku i działać będzie właśnie na rzecz lokalnych organizacji.

 

Dotychczasowa współpraca mysłowickiego samorządu z lokalnymi organizacjami pozarządowymi i wiele wspólnie zrealizowanych celów zrodziły potrzebę dalszego rozwoju w tym zakresie. Jedną z tych potrzeb było utworzenie i funkcjonowanie Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Mysłowicach (RDPP).

 

Powiatowa Rada Pożytku Publicznego to grono doradcze, którego rolą jest konsultowanie i opiniowanie dokumentów dla potrzeb podmiotu, który ją powołał, czyli w tym konkretnym przypadku Urzędu Miasta w Mysłowicach. Obszar, którym zajmować będą się członkowie RDPP to przede wszystkim ten związany z działalnością organizacji pozarządowych.

 

Rada w Mysłowicach liczyć będzie ośmiu członków – dwóch przedstawicieli Rady Miasta, dwóch przedstawicieli Prezydenta Miasta oraz czterech z organizacji pozarządowych działających na terenie Mysłowic. Nabór kandydatów ze strony organizacji już się zakończył i 28 grudnia znane będą wszystkie kandydatury.

 

Spotkanie wyborcze, na którym organizacje pozarządowe wybiorą swoich przedstawicieli do Rady, zaplanowano na 11 stycznia 2016 roku. Zatem skład RDPP poznamy już w pierwszej połowie lutego przyszłego roku. Za pracę w Radzie nie przysługuje wynagrodzenie – jej członkowie pełnią funkcję społecznie.

 

Wszystkie posiedzenia Rady będą miały charakter otwarty więc ich uczestnikiem może być każdy, kto chciałby działać na rzecz mysłowickich organizacji pozarządowych. W każdym roku odbędą się minimum cztery spotkania, raz na kwartał. Kadencja Powiatowej Rady Pożytku Publicznego trwa dwa lata.

 

Wnioskodawcami inicjującymi powstanie RDPP było pięć stowarzyszeń: Stowarzyszenie Centrum Inicjatyw Społecznych Mysłowice, Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Społecznych Progress, Stowarzyszenie Pomocy Niepełnosprawnym „Skarbek”, Mysłowicki Detektyw Historyczny i Ruch Autonomii Śląska Koło Mysłowice. W Mysłowicach na podobnych zasadach – jako organy doradcze – działają również Młodzieżowa Rada Miasta i Rada Seniorów.


Powrót