Nabór kandydatów na członków Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego

Data dodania: 30 listopada 2015

Szanowni Państwo,
Prezydent Miasta Mysłowice ogłasza nabór kandydatów na członków Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Mysłowicach.

 

Ze względu na osiągnięte dotychczasowe cele współpracy samorządu lokalnego i organizacji pozarządowych w Mysłowicach, pojawiły się nowe potrzeby dot. dalszego pogłębiania rozwoju współpracy. Jedną z tych potrzeb jest utworzenie i funkcjonowanie Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Mysłowicach.

 

W ramach projektu "My PART" powstał zespół ds. współpracy lokalnej, który w 2015 r. wypracował treść uchwały Nr XI/155/15 Rady Miasta Mysłowice z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Mysłowicach. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem (uchwała w załączeniu).

 

Zostały zatem przygotowane warunki do powstania RDPP, co w dalszej kolejności zaowocowało wnioskiem o powołanie Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Mysłowicach z inicjatywy organizacji pozarządowych. Wnioskodawcami inicjującymi powstanie RDPP jest pięć stowarzyszeń: Stowarzyszenie Centrum Inicjatyw Społecznych Mysłowice, Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Społecznych Progress, Stowarzyszenie Pomocy Niepełnosprawnym "Skarbek", Mysłowicki Detektyw Historyczny, Ruch Autonomii Śląska Koło Mysłowice.

 

Zaproszenie kierowane jest do organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy do zgłaszania swojego kandydata do Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Mysłowicach. Każdy zainteresowany podmiot może zgłosić tylko jednego kandydata. Ostateczny termin zgłaszania kandydatur upływa z dniem 14 grudnia 2015 r. (decyduje data wpływu do Urzędu Miasta Mysłowice).

 

Treść ogłoszenia i karta zgłoszenia kandydata na członka do Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Mysłowicach jest dostępna pod podanymi niżej linkami:

 

http://www.bip.myslowice.pl/page/1362,ogloszenia--komunikaty.html?id=1162
http://www.myslowice.pl/page/48,organizacje-pozarzadowe-.html?id=2137

 

Zapraszamy!


Powrót